Joseph Suder

Komponist 12.12.1892 - 13.09.1980

String quartets

Stross-Quartett

Striegler-Quartett

Schuster-Woldan-Quartett

Sonnleitner-Quartett

Sinnhofer-Quartett

Schmid-Quartett

Pusl-Quartett

Puschtschewoj-Quartett

Paszthory-Quartett

Nymphenburger-Quartett

Maté-Quartett

Leopolder-Quartett

Kocor-Quartett

Karoline Kraus-Quartett

Köthe-Quartett

König-Quartett

Herchenhan-Quartett

Heimbach-Quartett

Dresdner Quartett

Assmann-Quartett